POPULÁCIA sk


Čo je Populácia.sk?

 • Jednoduché vyplňovanie dotazníka za finančnú odmenu - za každý dotazník, ktorý vyplníte, získate odmenu na svoj účet!
 • Možnosť vyjadriť sa k zaujímavým otázkam v najrôznejších oblastiach.
 • Populácia.sk je panel respondentov, ktorí nám poskytujú názory a myšlienky prostredníctvom internetových dotazníkov, telefonických rozhovorov alebo skupinových diskusií.
 • Každá účasť na prieskume je honorovaná alebo inak ohodnotená.
 • Populácia.sk ma ambíciu byť najväčším a najkomplexnejším panelom pre prieskum trhu na Slovensku, v Českej republike a v Maďarsku.
 • Za panelom Populácia.sk stojí jedna z najväčších slovenských agentúr pre prieskum trhu – IPSOS.

O aké druhy prieskumu sa jedná?

 • Testovanie nových výrobkov
 • Hodnotenie spokojnosti zákazníkov
 • Prieskumy verejnej mienky
 • Hodnotenie reklamy
 • Znalosť značky, produktu alebo firmy
 • A ďalšie – podľa toho, čo aktuálne s našimi klientmi riešime

V poslednej otázke 
vyberte  možnosť "Od iného člena panelu Populacia.sk" a do políčka napíšte
 ID: 101059


Typ Spolupráce:

Internetový dotazník

Internetový dotazník vypĺňate on-line pomocou internetu na webe Populacia.sk, o dotazníku sa najčastejšie dozviete pomocou SMS alebo emailom.

Telefonický rozhovor

Naši operátori vás budú kontaktovať na telefónnom čísle uvedenom na Populacia.sk, položí vám otázky a vaše odpovede sami zaznamenajú do systému Populacia.sk.

Skupinová diskusia

Niektoré prieskumy vyžadujú osobnú prítomnosť účastníkov v sídle agentúry či v iných priestoroch vhodných pre prieskum trhu. Ide o rozhovory v malej skupine na zvolenú tému za účasti moderátora, ktorý debatu vedie.

V poslednej otázke 
vyberte  možnosť "Od iného člena panelu Populacia.sk" a do políčka napíšte
 ID: 101059

Súťažte s nami

V súťažnom období rozdelíme 10 atraktívnych cien (tablety, mobilné telefóny, zájazdy a ďalšie).
Za každý projekt, v ktorom nie ste odmenený/á peniazmi, ste automaticky zaradený/á do súťaže. Vyhodnotenie súťaže prebieha (spolu s vyplácaním odmien) raz za štvrť roka.